לוגו.png

לקוחות יקרים,


בהמשך לעסקה שבוצעה עם "איילי מס שלילי" מבית איילי אחזקות בע"מ, להלן פרטים מפורטים על השירות שהינכם זכאים לקבל:

1. חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל עסקת שירותים תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות - לכן במידה והתחרטתם תוך 14 ימים נא לפנות אלינו בטלפונים המצויינים מטה.

 

2. אני/אנו הח"מ, פניתי/נו לחברה לקבלת שרותי נסיון לקבלת מס שלילי (מענק עבודה) השייכים ו/או רשומים על שם הלקוח, ברשויות המס השונות לרבות, מס הכנסה וכיו"ב.

 

3. במועד חתימת הסכם זה ישלם הלקוח לחברה, באופן חד פעמי, דמי פתיחת תיק, כולל מע"מ.

 

4. יובהר כי מסמך זה מהווה התחייבות מצידי לשיתוף פעולה ולמסירת כל מסמך שאתבקש למסור, ולחתום על כל מסמך שאתבקש לחתום, והכל לצורך בדיקה, עריכה, והגשת דוחות בקשה למס שלילי.

 

5. במידה ולא אמסור את המסמכים הנדרשים, והחברה לא תצליח לקבל את המסמכים הנדרשים בדרך כלשהי, אני מסכים כי דוחותיי יוגשו על סמך המסמכים החלקיים שמסרתי, במידת האפשר בלבד, והכל בכפוף לזכאותי למס שלילי. אני מאשר שרואה חשבון ו/או עורך דין ו/או יועץ מס המייצג מטעם החברה, יפנה בשמי לרשות המיסים לעניין בדיקת הזכאות למס שלילי ובכל נושא אחר שיידרש לצורך העניין, ולצורך כך אחתום על ייפויי הכוח הנלווים.

 

6. ידוע לי כי "איילי מס שלילי" הינה גוף מתווך בלבד בין הלקוח לרשות המיסים, ותפקידה הבלעדי הוא הגשת הבקשה למס שלילי (מענק עבודה) בלבד, וזאת באמצעות הגשה מקוונת באתר רשות המיסים ו/או באמצעות הגשה באחד מסניפי דואר ישראל, באמצעות ייפוי כוח לעו"ד מטעם חברתנו, וידוע ללקוח כי אין ולא הייתה מעולם הבטחה לקבלת מס שלילי בפועל בשום צורה ואופן, והלקוח אינו רשאי לבוא לחברתנו בטענות בנושא ו/או בקשה להחזר כספי לאחר סיומו של ציר הזמן הקבוע בחוק.

 

7. ידוע לי כי במידה ואהיה זכאי למס שלילי, יועבר המענק הכספי על ידי מס הכנסה לחשבון בנק המתנהל על שמי ו/או על שם בת זוגתי בלבד ולאחר שמסרתי לחברה צילום שיק מחשבוני הפרטי.

8. הח"מ מצהיר/ה בזאת כי קרא/ה והבין/ה את כל סעיפיו של התקנון.

9. שאלות נוספות? אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה/בקשה, אנו כאן לרשותכם ככל שנדרש..


רח' סחרוב 10,
ראשון לציון.


טלפון: 1-700-722-555

נייד:  055-9214171 (SMS או "וואטס-אפ" בלבד)
פקס: 077-5558214

דוא"ל: info@eyally.com

10. הדברים מובאים בלשון זכר או רבים לצורך נוחות בלבד, עמכן הסליחה